Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (często znane jako “GDPR” lub “RODO”). W związku z tym mamy obowiązek nie tylko zatroszczyć się, ale i wyjaśnić wam w jaki sposób przetwarzane są wasze dane osobowe na łamach naszego serwisu.

Nocnytarnow.pl to serwis, który zarabia m.in. na współpracy z firmami, markami i ludźmi, dlatego też dane naszych czytelników nie są w jakiś nadmierny sposób eksploatowane, poza wizerunkiem na zdjęciach czy nagraniach podczas imprez, w których dana osoba uczestniczyła czy też podczas pozostawiania na naszej stronie komentarzy. Stąd zgodna z wymogami RODO polityka prywatności. Warto podkreślić, że w dużej mierze decydujecie sami o tym jakie dane chcecie nam podać i czy w ogóle chcecie to robić.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest:

Nocnytarnow.pl

30-611 Kraków

ul. Porucznika Halszki 28A/23

Definicje:

Portal – serwis internetowy Nocnytarnow.pl

Cookies – małe pliki zapisujące dane ustawień strony np. logowania, przechowywane dzięki przeglądarce,

Czytelnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną zapoznająca się z treścią Portalu

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portali, w myśl art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zbieranie danych osobowych:

Nocnytarnow.pl zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Nocnytarnow.pl zbiera następujące dane osobowe użytkowników, o ile ci zdecydowali się na ich podanie: pseudonim, imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP oraz wizerunek. Dane te zbierane i przetwarzane są w celu realizacji m.in usługi fotorelacji z imprezy, wydarzenia czy też pozostawienia komentarza. Przetwarzanie adresu IP ma miejsce dla celów bezpieczeństwa oraz w celu wyeliminowania ewentualnych nadużyć w systemie komentarzy (Uzasadniony interes prawny administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)). Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne: nie będą wykorzystywane do mailingu lub wydawane osobom postronnym, z wyjątkiem organów ścigania lub innych przewidzianych prawem sytuacji, w których jesteśmy zmuszeni wydać dane osobowe.

Cele przetwarzania danych osobowych

Wasze dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nocnytarnow.pl w szczególności w celu czytania artykułów i umożliwienia komentowania treści publikowanych w serwisie, komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail oraz mediów społecznościowych.

Za waszą zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.

Ponadto, wasze dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do waszych zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Nocnytarnow.pl.

Wasze dane mogą być również przetwarzane w trakcie zdarzeń incydentalnych, takich jak np. udział w konkursach, na zasadach przetwarzania danych osobowych określonych bezpośrednio w regulaminach tych zdarzeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Portali możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane przetwarzamy między innymi:

– podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest wasza dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

– w celu dopasowania treści Portalu, do zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, i udoskonalenia usług Nocnytarnow.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);

Informujemy, by nie podawać następujących danych osobowych o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej. W przypadku ich podania, będzie to oznaczać wyraźną i automatyczną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Jednocześnie informujemy, że „Zgoda” w rozumieniu RODO to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. RODO posługuje się pojęciem „okazania woli”, takie określenie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście motywu 32 preambuły RODO, gdzie wskazano że zgoda może polegać na: 

  • zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej,
  • wybraniu przycisku “wyrażam zgodę” w stosownym miejscu komunikatu prezentującego wstępne założenia polityki cookies i polityki prywatności;
  • na wyborze ustawień technicznych przeglądarki internetowej,
  • innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych. W związku z powyższym, kiedy dobrowolnie podajecie na łamach Portali lub w korespondencji swoje dane osobowe na przykład w formie zapytania wysłanego za pomocą poczty elektronicznej, uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody przez użytkownika. Dane osobowe udostępniane będą tylko w celach niezbędnych do realizacji usług podmiotom współpracującym.Wszystkie podmioty współpracujące spełniają kryterium „Zaufanych Partnerów”.

Każdemu przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do usunięcia waszych danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do sprostowania waszych danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nocnytarnow.pl wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy o prawie telekomunikacyjnych z dnia 16 lipca 2004 roku. Wykorzystujemy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych, statystycznych, jak również w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany ustawień dotyczący cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Akceptacja naszej polityki cookies jest warunkiem koniecznym do korzystnia z serwisu.