Polecane imprezy

Karaoke - Klub Balanga
Studencka środa- Kwazar Bowling Club
Ostra PROMOCJA - McDoner Kebab

KALENDARZ IMPREZ

<<  Pazdziernik 2016  >>
PnWtSrCzPtSbNd
       2
      

PWSZ: Zgoda na studia magisterskie na pielęgniarstwie

PWSZDecyzją z dnia 25 września 2013 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo zgodnie z opisem efektów kształcenia dla tego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, określonym przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie uchwałą nr 15/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Decyzja Ministra jest efektem pozytywnej opinii, na temat wniosku PWSZ w Tarnowie, wydanej przez Polską Komisję Akredytacyjną kilkanaście dni wcześniej. Tarnowska PWSZ rozpoczęła wysiłki o uzyskanie uprawnień do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia blisko rok temu. Ważna dla tego procesu była planowa ocena studiów pierwszego stopnia przeprowadzana cyklicznie przez Polską Komisję Akredytacyjną. Uwagi PKA formułowane przy okazji wizyty Zespołu Oceniającego były przydatne przy tworzeniu wniosku o utworzenie studiów drugiego stopnia. Senat Uczelni zaopiniował pozytywnie przygotowany przez Zakład Pielęgniarstwa wniosek
22 marca 2013 r.

Decyzja Ministra została wydana w ostatnich dniach września, już po zakończeniu przez Uczelnię rekrutacji dodatkowej, jednakże 27 września Senat PWSZ w Tarnowie podjął uchwały w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz określenia liczby miejsc w roku akademickim 2013/2014.

Tak więc rekrutacja na studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo prowadzona będzie w dniach od 1 do 11 października br. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmie Instytutowa Komisja Rekrutacyjna w dniu 15 października br., a kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia będą dokonywać wpisu na I rok studiów od 16 do 19 października br.

Przyjęcie na I rok studiów nastąpi na podstawie egzaminu wstępnego. Egzamin obejmuje sprawdzian - w formie testu - znajomości zagadnień zawodowych z zakresu podstaw pielęgniarstwa, teorii pielęgnowania oraz pielęgniarstwa: internistycznego, pediatrycznego i chirurgicznego, których efekty kształcenia kandydat osiągnął w trakcie realizacji programu studiów I stopnia. Egzamin wstępny odbędzie się 14 października br.

Liczba miejsc na studiach drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 wynosi:

1) na studiach stacjonarnych - 50
2) na studiach niestacjonarnych – 50

Przypomnijmy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie prowadzi obecnie kształcenie na 16 kierunkach i 23 specjalnościach. W roku 2009 uzyskała uprawnienia do kształcenia na studiach II stopnia na kierunku filologia polska.

Wykorzystanie, przetwarzanie, powielanie, modyfikacja i publikacja treści zawartych w serwisie NocnyTarnow.pl, jak również wykorzystanie ich zawartości w jakikolwiek sposób wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Created: Tom X.