Polecane imprezy

Studencka środa- Kwazar Bowling Club
Karaoke - Klub Balanga
Ostra PROMOCJA - McDoner Kebab

KALENDARZ IMPREZ

<<  Pazdziernik 2016  >>
PnWtSrCzPtSbNd
       2
      

"Kropla Słońca" w tarnowskich szkołach - bardzo udany pilotaż

"Kropla Słońca" w tarnowskich szkołach - bardzo udany pilotaż
 
A wszystko to w ramach kampanii "Biała Wstążka" organizowanej przez wspólnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundację Społeczną Progres oraz Stowarzyszenie "Kropla Słońca". W październiku i listopadzie, w 6 wybranych tarnowskich szkołach  przeprowadzono warsztaty, spotkania i zajęcia edukacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Były one przeznaczone dla uczniów, ich rodziców oraz kadry dydaktycznej.

Wybrane do projektu zostały:

  2 szkoły podstawowe :
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego
 - Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II

 

alt

  2 gimnazja :
- Gimnazjum nr 8 im. Jana Pawła II
- Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

  2 szkoły ponadgimnazjalne :
-Liceum nr 6 im. Jana Pawła II 

-Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

 

Celem projektu było dotarcie do trzech grup odbiorców:

 - uczniów (będących często świadkami lub ofiarami przemocy 
w rodzinie, ale także przemocy rówieśniczej),
 

- ich rodziców (zarówno ofiar jak sprawców przemocy), 

- nauczycieli, którzy często jako pierwsi mogą zauważyć symptomy przemocy w rodzinie.

 

W ramach projektu odbyły się:alt

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów – łącznie 12 spotkań

  Spotkania edukacyjne dla rodziców – łącznie 6 spotkań

  Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla kadry pedagogicznej  – łącznie 6 warsztatów

W spotkaniach udział wzięło:

  239 uczniów

  122 nauczycieli

  86 rodziców

72% uczestników oceniło te spotkania bardzo dobrze (oceny 4,5,6). Także w pytaniach otwartych i w informacji zwrotnej po zajęciach podkreślano wartość oraz wagę przeprowadzonych przez nas warsztatów. 77% uczestników oceniło, że udział w zajęciach zwiększył ich wiedzę z zakresu przemocy i możliwości obrony przed tym zjawiskiem. Aż 81% uczestników zajęć jest zdania, że to bardzo dobra inicjatywa, warta kontynuowania właśnie w tego rodzaju kompleksowej formule. W odpowiedziach na pytania otwarte także pojawiały się informacje, że warto następne działania rozszerzyć również o zjawisko przemocy w szkole oraz cyberprzemocy.

alt
- Nasza inicjatywa spotkała się z żywym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem - mówi prezes Stowarzyszenia "Kropla Słońca", psycholog Weronika WrzesińskaPo zajęciach wiele osób podchodziło po indywidualne konsultacje, pojawiały się liczne pytania. To dla nas znak, że warto to kontynuować.

Warto dodać, że tarnowska młodzież tłumnie uczestniczyła również w Marszu PrzeMÓC PrzeMOC w ramach Kampanii Biała Wstążka.

 

Wykorzystanie, przetwarzanie, powielanie, modyfikacja i publikacja treści zawartych w serwisie NocnyTarnow.pl, jak również wykorzystanie ich zawartości w jakikolwiek sposób wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Created: Tom X.