Polecane imprezy

Ostra PROMOCJA - McDoner Kebab
Studencka środa- Kwazar Bowling Club
Karaoke - Klub Balanga

KALENDARZ IMPREZ

<<  Pazdziernik 2016  >>
PnWtSrCzPtSbNd
       2
      

Czterdzieści tysięcy na biznes!

Czterdzieści tysięcy na biznes!Rekrutacja do III edycji projektu „Mój Biznes – Mój Sukces 2” rozpocznie się 02 sierpnia i potrwa do 16 sierpnia 2011r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2/2, (I p.) w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00, zaś do godz. 18.00 w dniach 4 sierpnia 2011 (czwartek) oraz 11 sierpień 2011 (czwartek).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście (z dowodem osobistym do wglądu) w terminie naboru w biurze projektu od poniedziałku do piątku. Dokumenty można dostarczyć przez osobę trzecią, jak również przesyłać w formie elektronicznej, faxem lub pocztą (liczy się data/godzina wpływu do biura w okresie trwania rekrutacji), jednak istnieje konieczność osobistego dostarczenia oryginału dokumentów do biura projektu w terminie do 16 sierpnia 2011 do godz. 13.00.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
a) Formularz rekrutacyjny projektu ”Mój Biznes Mój Sukces 2”,
b) Oświadczenie / Deklaracja udziału w projekcie „Mój Biznes Mój Sukces 2”,
c) Oświadczenie osoby, która utraciła zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy /jeśli dotyczy/,
d) Regulamin rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Mój Biznes – Mój Sukces 2”.
e) Ksero świadectwa pracy i/lub inny dokument potwierdzający utratę zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy /jeśli dotyczy/
f) Ksero zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis /jeśli dotyczy/,
g) Ksero dokumentu tożsamości.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne umieszczone są na stronie internetowej www.fundacjatarnowskiego.pl (w dziale Dokumenty do pobrania dla projektu „Mój Biznes – Mój Sukces 2”) oraz są dostępne w:
Biurze Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów
tel./fax. (14) 656 38 98/99
e-mail: biuro@fundacjatarnowskiego.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja do III edycji projektu „Czterdzieści tysięcy możliwości” rozpocznie się 02 sierpnia 2011r. i będzie trwała do 16 sierpnia 2011r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2/2, (I p.) w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00, zaś do godz. 18.00 w dniach 4 sierpnia 2011 (czwartek) oraz 11 sierpnia 2011 (czwartek).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście (z dowodem osobistym do wglądu) w terminie naboru w biurze projektu od poniedziałku do piątku. Dokumenty można dostarczyć przez osobę trzecią, jak również przesyłać w formie elektronicznej, faxem lub pocztą (liczy się data/godzina wpływu do biura w okresie trwania rekrutacji), jednak istnieje konieczność osobistego dostarczenia oryginału dokumentów do biura projektu w terminie do 16 sierpnia 2011 do godz. 13.00.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
a) Formularz rekrutacyjny projektu ”Czterdzieści tysięcy możliwości”,
b) Oświadczenie / Deklaracja udziału w projekcie „Czterdzieści tysięcy możliwości”,
c) Dowód uzyskania, co najmniej jednego z przysługujących zasiłków celowych przyznawanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla osób, które poniosły straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (powodzi i/lub osuwisk) od maja 2010 roku,
d) Oświadczenie Domownika oraz Głowy Rodziny o zamieszkaniu w gospodarstwie dotkniętym skutkami powodzi i/lub osuwisk /jeśli dotyczy/,
e) Regulamin rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Czterdzieści tysięcy możliwości”,
f) Zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis /jeśli dotyczy/,
g) Ksero dokumentu tożsamości.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne umieszczone są na stronie internetowej www.fundacjatarnowskiego.pl (w dziale Dokumenty do pobrania dla projektu „Czterdzieści tysięcy możliwości”) oraz są dostępne w:
Biurze Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów
tel./fax. (14) 656 38 98/99
e-mail: biuro@fundacjatarnowskiego.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykorzystanie, przetwarzanie, powielanie, modyfikacja i publikacja treści zawartych w serwisie NocnyTarnow.pl, jak również wykorzystanie ich zawartości w jakikolwiek sposób wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Created: Tom X.